OM OSS

Miliarium Bolig utvikler bolig- og kombinasjonsprosjekter

Om Miliarium Bolig

 

Miliarium Bolig utvikler eiendom med hovedfokus på bolig. Vi tar ansvar for og skaper verdier gjennom tomtekjøp, finansieringsstrukturer, reguleringsprosesser, konseptutvikling, salg/markedsføring, utbygging og kundeoppfølging.

Vi er kunde- og markedsorienterte i vår prosjektutvikling. Vi har eksempelvis utviklet vårt eget Premium-konsept som tilbys i utvalgte prosjekter.

Prosjektene våre er av variert størrelse og innhold. Vi vurderer hovedsakelig nye projektmuligheter i våre geografiske fokusområder Stor-Oslo, Bodø, Tromsø og Bergen. Her gjennomfører vi prosjekter i egenregi og i samarbeid med partnere.

I Bodø er Miliarium Bolig hovedsakelig representert gjennom boligutvikleren Corponor hvor Miliarium Bolig er hovedaksjonær.

Vår visjon er å være best i klassen på å utvikle eiendommer med boligpotensial og bidra til god steds- og byutvikling.

Fleksible planløsninger

Premium-boligene har gjennomtenkte og fleksible planløsninger, slik at den samme boligen kan formes på flere måter for å ivareta beboerens behov. I Premium-boligene tilrettelegger vi på generelt grunnlag også for ekstra tilpasnings- og tilvalgsmuligheter.

Teknologiske løsninger

Teknologien blir viktigere og viktigere i livene våre og skaper mange muligheter. Vi legger til rette for at beboerne skal kunne dra nytte av gode og velutprøvde teknologiske løsninger, inkludert smarthus-teknologi, i større grad og på en mer brukervennlig måte enn de vil finne i andre boligprosjekter.

Attraktive fellesområder

Som en del av Premium-konseptet får beboerne tilgang til varierte og flotte innendørs og utendørs fellesområder. Eksempler er lounge-område, gjesteleilighet, selskapslokale, spa-avdeling, trimrom, smørebod, bibliotek, hobbyrom og lekerom.

Personlig service

En viktig del av Premium-konseptet innebærer å legge til rette for at beboerne skal få enkel tilgang til tjenester og personlig service. En dedikert serviceansvarlig sørger for at fellesområdene er innbydende og ryddige, yter personlig service til beboerne (for eksempel tilsyn av boligen ved reiser, innkjøp av mat og medisiner ved sykdom, arrangementer og felles måltider m.m.) og forvalter et etterspurt tilbud av etterspurte tilleggstjenester.

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester som etterspørres av beboerne, kan forvaltes av Miliarium og leveres av lokale kvalitetsleverandører. Beboerne får da kvalitetssikret, lettvint og rimelig tilgang til tjenester som: renhold, personlig trener, dekkskift / bilservice, renseritjenester , catering, helse- og omsorgstjenester, barne- og hundepass og mye mer.

Premium-konseptet

Vi ønsker å overgå våre boligkjøperes forventninger, bl.a. gjennom god konseptutvikling. I tillegg til prosjektspesifikk konseptutvikling tilbyr vi vårt Premium-konsept i utvalgte større prosjekter. Miliarium Premium gir litt hotellfølelse i hverdagen.

Mange ønsker en mer komfortabel, lettvint, aktiv, sosial og trygg hverdag – både i og utenfor sin egen bolig. Premium-konseptet bidrar til nettopp dette. Miliarium Premium inkluderer ekstra boligkvaliteter, tilgang til attraktive innendørs og utendørs fellesområder samt personlig service og tilleggstjenester.

Premium-konseptet markedstilpasses du ulike prosjektene for å treffe lokalmarkedets behov og betalingsvilje.

Miliarium Bolig sørger for forvaltning og drift av fellesarealene og servicetilbudet på en kostnadseffektiv måte og med høy kvalitet.

Les og bla i vår brosjyre

Adolfsen-Gruppen

Miliarium Bolig inngår i en gruppering av selskaper som sammen omtales som Adolfsen-Gruppen. Miliarium Bolig er Adolfsen-Gruppens hovedkonsern for boligutvikling. Totalt representerer Adolfsen-Gruppen i 2018 ca. 23.000 ansatte i Norden, ca. NOK 13 milliarder i omsetning, ca. NOK 550 millioner i leieinntekter fra eiendom, samt et betydelig utviklingspotensial i eiendomsporteføljen. Hovedpersonene bak Adolfsen-Gruppen er brødrene Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen.

Helse og omsorg
Eiendom
Hotell og reiseliv
Bemanning

Miliarium Bolig og Adolfsen-Gruppen

Miliarium Bolig har gjennom samarbeid med andre virksomheter i Adolfsen-Gruppen tilgang til bred og kompletterende erfaring og kompetanse. Dette kapitaliserer vi på i kombinasjonsprosjekter der det er aktuelt å integrere f.eks. barnehage, handel og andre næringsarealer, samt ulike former for driftsmodeller og servicefunksjoner.

Les mer om andre selskaper i Adolfsen-Gruppen her.

www.adolfsen.com

Miliarium Bolig gjennomfører flere prosjekter i samarbeid med kompetente partnere. Vi ønsker nye partnerskap og samarbeidsprosjekter velkommen.

Et utvalg av våre samarbeidspartnere